plakat projekt

 

 

 

 

 

Projekt "Biblioteka otwarta" ma na celu stworzenie kompleksowej oferty bibliotecznej dla dzieci ze szczególnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnością intelektualną, wzroku i słuchu) i ich rodziców. Oferta obejmować będzie zarówno oznakowanie wnętrza i poszerzenie zbiorów, jak i przeszkolenie kadr oraz przygotowanie programu warsztatów i spotkań, w ktorych osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć na równi z dziećmi zdrowymi, a opiekunowie zyskają pomoc wytchnieniową. Efekty projektu zamierzamy zawrzeć w powszechnie udostępnionej księdze dobrych praktyk. Zamierzamy również stworzyć skuteczny (nagrania,infografiki,Braille) system informacji i promocji, dzięki któremu możliwe będzie docieranie z ofertą do osób zainteresowanych z terenu Rabki i okolic oraz z całej Polski (uzdrowisko odwiedzają goście z całego kraju). Zdobyte kompetencje i zasoby pozwolą nam także przygotować bardziej kompleksową ofertę dla licznie przybywających do Rabki rodziców z małymi dziećmi i dla osób starszych, z problemami słuchu i wzroku.