008

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu Recytatorskiego z okazji Światowego Dnia Poezji. Konkurs odbędzie się  w dniu 26 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów konkursu do  20 marca 2019 r.

 

Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości dziecięcej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów konkursu do  16 marca 2018 r. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury wybrane przez organizatorów. 

„...Poetą jest człowiek, który się bardzo weseli i bardzo się martwi,
    łatwo się gniewa i mocno kocha...- który silnie czuje,
    wzrusza się i współczuje...”
                                                                                 Janusz Korczak

REGULAMIN
                                                           
1. ORGANIZATOR : Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju

2. CELE KONKURSU :
– popularyzowanie twórczości dziecięcej,
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– zainteresowanie uczniów poezją,
– zachęcanie do występów przed publicznością,
– prezentacja umiejętności dzieci,
– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
     
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
                            
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej    (maksymalnie 2 uczniów z jednej klasy)         
- Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden wybrany przez siebie wiersz o tematyce dowolnej,  
- Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut,
- Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów konkursu do  20 marca 2019 r.
                                

4. TERMIN KONKURSU : Konkurs odbędzie się 26 marca 2019 roku o godz.10.00 w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27
      
5. KRYTERIA OCENY :
            
- Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury wybrane przez organizatorów.
- Oceniany będzie dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie.
-  Interpretacja tekstu.
-  Kultura słowa.

6. NAGRODY :

- Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.