img 7910 midi

 

 

13 maja 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie organizatora - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju - odbędzie się II Recytatorski Konkurs dla Przedszkolaków. Cele konkursu to:  popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów przed publicznością i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów konkursu do 06 maja 2019r., pod numerem telefonu 18 2677449.

 

REGULAMIN II RECYTATORSKIEGO KONKURSU DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 1. ORGANIZATOR : Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju

 2. CELE KONKURSU :

  - popularyzowanie poezji dziecięcej,

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- zainteresowanie dzieci poezją

- zachęcanie do występów przed publicznością,

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA :

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat,

- każde przedszkole typuje 5 dzieci , wyłonionych podczas eliminacji

Wewnątrz przedszkolnych,

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego,

- zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów

konkursu do 06 maja 2019r., pod numerem telefonu 18 2677449

 1. TERMIN KONKURSU :

Konkurs odbędzie się 13 maja 2019 roku o godz. 10.00

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27

 1. KRYTERIA OCENY :

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój),

 1. NAGRODY :

  - Laureaci I,II,III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali

  uczestnicy otrzymają dyplomy.