JAN 1990

Podczas wykładu z cyklu „Światopoglądy” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec, dr Mateusz Hohol z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ przez 1,5 godziny opowiadał o możliwości lepszego zrozumienia człowieka, dzięki wynikom dostarczanym przez neuronaukę. 

W jej ramach spotykany jest coraz częściej pogląd, że umysł ludzki istnieje w ścisłej relacji z otoczeniem, a emocje są podstawową składową procesu myślenia, do niedawna rezerwowanego wyłącznie dla racjonalności. Wykład „Neuronauka a spory o naturę ludzką” zgromadziło ponad 30 osób, które z zaciekawianiem podążały za barwnym tokiem narracji. Spotkanie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju.

Jan Ceklarz

Foto Jan Ciepliński