img 3407

Szóstego grudnia chyba każdy z nas wierzy, że Święty Mikołaj istnieje naprawdę, i nie ważne czy ma pięć, dwadzieścia czy pięćdziesiąt lat. Zapominamy o wieku... Każdy czeka, zagląda pod poduszkę, a jeśli otrzyma  podarek cieszy się, że Mikołaj o nim nie zapomniał. Tak naprawdę to każdy z nas może być Św. Mikołajem, nasza dobroć w tym dniu może promieniować radością na cały rok.      

W związku z tym bardzo ciepłym i sympatycznym Świętem Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder i Miejska Biblioteka Publiczna ogłaszają  XVII  edycję konkursu  „List do Św. Mikołaja”. Konkurs ma charakter otwarty i odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych: dzieci do lat 8, dzieci 9-12 lat, młodzież 13-15 lat, młodzież 16-18 lat i dorośli.

Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), to samo godło należy napisać na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu oraz wiekiem.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 22.11.2022r. na adres Miejska Biblioteka Publiczna, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 27 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN

1. Burmistrz  Rabki-Zdroju i Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza  XVI edycję konkursu  „List do Św. Mikołaja”  

2. Konkurs ma charakter otwarty adresowany do wszystkich (dzieci, młodzież i dorośli).

3. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), to samo godło należy napisać na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu oraz wiekiem.

4. Prace konkursowe należy nadsyłać do 22.11.2022r. na adres Miejska Biblioteka Publiczna 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 27 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. O przyznaniu nagród zdecyduje jury powołane przez organizatora.

6. O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, który odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej poinformujemy w późniejszym terminie.

7. W konkursie zostaną przyznane nagrody, laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie i innych wydawnictwach.

9. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. (018) 26 77 449

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach uczestnictwa XVII edycji Konkursu Literackiego „List do Św. Mikołaja”

………………………………..

(data, podpis)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju ul. Orkana 27

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

………………………………..

(data, podpis)