JAN 3148

18 czerwca w Bibliotece Miejskiej odbył się

I Plastyczny Konkurs dla przedszkolaków  

015

 

I Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków

 

Kadra

Dyrektor Biblioteki: mgr Anna Gąsior

Główna Księgowa: mgr Anna Nogaj

St. Bibliotekarz: Danuta Basista

Mł. Bibliotekarz: Irena Hajda

Referent ds.informacji: mgr Ewelina Jarosz-Karkula

Gospodarz obiektu: Natalia Komperda

 

 

 

H I S T O R I A   B I B L I O T E K I

Początki udostępniania księgozbioru w Rabce

Biblioteka w Rabce w początkach swego istnienia była Biblioteką Towarzystwa Szkoły Ludowej, powstała w 1911 roku. Założycielem jej był miejscowy nauczyciel, Mieczysław Łysek. Przy organizacji biblioteki pomagali mu światlejsi obywatele między innymi Janotowie.

Pierwszą siedzibą Biblioteki był dom "Wisła" w pobliżu dworca kolei. Przez dłuższy czas była to jedyna wypożyczalnia książek Rabce. Biblioteka Szkoły Ludowej przynosiła spory dochód, który w całości po opłaceniu bibliotekarza przeznaczano na zakup książek i oprawę. Dyrekcja Uzdrowiska pomagała dużo widząc pożytek tej instytucji dla kuracjuszy.

Okres wojny 1914-1918 zahamował akcję biblioteczną. Są jednak ślady, że biblioteka funkcjonowała i obsługiwała rannych żołnierzy - legionistów w istniejącym tu szpitalu.

W latach 20 - tych nastąpił gwałtowny rozwój Rabki i masowy napływ kuracjuszy. Biblioteka okazała się bardzo potrzebna, rozrastała się szybko, ale prowadzona była niefachowo. Mieściła się w wilii "Warszawa", tu gdzie obecnie, obok w dużej sali mieściła się czytelnia czasopism prenumerowanych przez Dyrekcję Uzdrowiska, oddana pod opiekę biblioteki.

W pierwszych miesiącach wojny biblioteka nadal funkcjonowała. Od 1 października 1939 roku do 21 lutego 1940 roku wypożyczalnię obsługiwała dr Zofia Sutorowska, nauczycielka zasłużona działaczka społeczna. Potem kiedy władze niemieckie opieczętowały księgozbiór, Zofia Sutorowska często z wielkim osobistym ryzykiem umożliwiała korzystanie z książek w części wyniesionych z biblioteki. Książki te krążyły wśród ludzi. Biblioteka w latach okupacji była tajną, tak jak tajne było nauczanie w tym czasie. Pod koniec wojny pozostałe książki w ilości około dwóch tysięcy woluminów znalazły się w siedzibie Zarządu Gminy w wilii "Opatrzność" i tutaj 3 maja 1946 roku została otwarta Biblioteka Gminna.

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej po 1946 roku

Trzeciego maja 1946 roku zostaje otwarta Biblioteka Gminna. Została przeniesiona do niezbyt wygodnego lokalu na piętrze, w budynku "Cafe - Club" przy ulicy Nowy Świat.

W 1949 roku Zarząd Uzdrowiska ofiarował Bibliotece dość wygodny lokal w domu "Pod Matką Boską", skąd jednak usunięto ją w lutym 1951 roku do nieodpowiedniego lokalu w willi "Pod Aniołem". Tutaj Biblioteka przeżyła ciężkie czasy.

W 1953 roku Rabka otrzymała prawa miejskie i Biblioteka zmieniła nazwę z Gminnej na Miejską. W 1956 roku po usilnych staraniach kierowniczki biblioteki dr Zofii Sutorowskiej Bibliotekę przeniesiono do willi "Warszawa", w którym po dziś dnia się znajduje.

W 1956 roku nastąpiło poszerzenie sieci bibliotecznej. Powstały dwa punkty biblioteczne w Słonym i Zarytym. Na zasłużony wypoczynek odchodzi dr Zofia Sutorowska, a kierownictwo Biblioteki obejmuje Irena Rydet, która położyła duże zasługi nad dalszym rozwojem Biblioteki.

W 1957 roku powstało Koło Przyjaciół Biblioteki. Zostało zawiązane przez 28 osób z inicjatywy byłej kierowniczki biblioteki dr Zofii Sutorowskiej. Żywą działalność rozwinęło w roku 1961 i w latach następnych. Zasadniczym celem koła było niesienie pomocy Miejskiej Bibliotece jej poczynaniom kulturalno - oświatowym, a także zakupie cennych dzieł pochodzących ze składek członkowskich. Spotkania koła miały też inny charakter - pomagały w zdobywaniu nowych czytelników, prowadzono dyskusje na temat przeczytanych książek, rozważano także budowę nowego lokalu.

W 1972 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z Urzędu Miasta dwa dodatkowe pomieszczenia w tym samym budynku, dzięki temu można było w 1973 roku otworzyć Oddział dla Dzieci.

W 1975 roku do sieci Biblioteki Miasta i Gminy Rabka włączono filię biblioteki w Chabówce i Ponicach.

W latach 1978-1989 obowiązki Dyrektora Biblioteki pełniła mgr Jadwiga Panek.

W 1989 roku premier Mieczysław Rakowski przyznał swoje nagrody za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży. Nagrodę zespołową otrzymał oddział dziecięcy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Rabka - Zdrój. Personalnie laureatkami tej nagrody zostały: Małgorzata Sienko i Maria Anna Barska.

W 1987 roku została otwarta Filia Miejskiej Biblioteki w Rdzawce.

Kolejne lata działalności związane były z dużymi trudnościami finansowymi i nikłymi zakupami nowości, które dokonywane były w oparciu o zapotrzebowanie środowiska oraz ilościowe uzupełnianie niektórych pozycji które były najbardziej poczytne. Mimo tych trudności prowadzone były różnorodne formy pracy z czytelnikiem. Działał również "Klub młodych przyjaciół biblioteki". Czytelnicy wspomagali placówkę kupując "cegiełki".

W latach 1989-1993 Dyrektorem Biblioteki była mgr Barbara Krzyszkowska, później obowiązki te pełniła mgr Romualda Czarnecka., a od 1996 roku mgr Anna Białowąs.

W 2003 roku Biblioteka otrzymała z Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka komputer a z Biblioteki Narodowej program komputerowy biblioteczny MAK.

Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce - Zdrój posiada dwa działy: Oddział dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci.

Od czerwca 2004 roku księgozbiory filii: w Chabówce, Ponicach i Rdzawce zostały częściowo przeniesione do Szkół Podstawowych w wyżej wymienionych wsiach, a częściowo włączone do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce - Zdrój.

W kwietniu 2015 odbyło się oficjalne otwarcie nowego lokalu biblioteki w wyremontowanym budynku Dworca Kolejowego PKP przy ulicy Orkana w Rabce-Zdroju oraz Punktu Informacji Turystycznej.