015

 

I Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków

 

 

 
Rabka - Zdrój, 12.03.2018
       
I RECYTATORSKI KONKURS DLA PRZEDSZKOLAKÓW
 
                                             REGULAMIN
 
1. ORGANIZATOR : Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju
2. CELE KONKURSU :
              - popularyzowanie poezji dziecięcej,
              - rozwijanie zdolności recytatorskich,
              - zainteresowanie dzieci poezją
              - zachęcanie do występów przed publicznością,
              - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
3. ZASADY UCZESTNICTWA :
              - konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-6 lat,
              - każde przedszkole typuje 5 dzieci , wyłonionych podczas eliminacji
                wewnątrzprzedszkolnych,
              - konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu 
                poetyckiego,
               - zgłoszenia do konkursu należy kierować do organizatorów
                 konkursu do 11 maja 2018r., pod numerem telefonu 18 2677449
4. TERMIN KONKURSU : 
              Konkurs odbędzie się 21 maja 2018 roku o godz. 10.00
              w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27
5. KRYTERIA OCENY :
              - dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
              - interpretacja tekstu,
              - kultura słowa,
              - ogólny wyraz artystyczny( uzasadniony gest sceniczny, element 
                ruchu, strój),
6. NAGRODY : 
               - Laureaci I,II,III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy, pozostali
                  uczestnicy otrzymają dyplomy.