002

 

 

6 grudnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju
nastąpiło uroczyste rozdanie nagród i dyplomów
w XIII Ogólnopolskim Konkursie na „List do Św. Mikołaja”.

 

Na konkurs nadesłano 196 listów z Rabki-Zdroju, Rdzawki, Ponic, 
Chabówki, Naprawy , Skawy i in.

Jury pod przewodnictwem Św. Mikołaja nagrodziło listy:

Kategoria I do lat. 8

1. Dawid Starmach SP Chabówka
2. Hubert Wyrwa SP Skawa
3. Julia Kalista SP Ponice
4. Łukasz Zając SP Rdzawka
5. Kacper Adamiec SP Rabka-Zdrój

Kategoria II od 9 do 12 lat

1. Dawid Pranica SP Rdzawka
2. Julia Halczak SP Rabka-Zdrój
3. Jakub Starmach SP Chabówka
4. Aleksandra Słońska SP Rdzawka
5. Klaudia Antolak SP Ponice

Kategoria III od 13 do 15 lat

1.Maria Sroka SP Rabka-Zdrój
2. Laura Ciepłucha SP Skomielna Biała
3. Klaudia Adamiec SP Rabka-Zdrój
4. Magdalena Nowak SP Rabka-Zdrój
5. Franciszek Rapacz SP Rabka-Zdrój

Specjalną nagrodę za udział w konkursie otrzymują:
Klaudia Oskwarek 
Alicja Kubik 
Monika Grobarczyk 
Łukasz Bosak z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jabłonce „Barka”

Foto Jan Ciepliński