JAN 3522
 
 
 
 
 
Spotkanie autorskie pani Barbary Kromin Pasternak- prezes krakowskiego Stowarzyszenia
chorych na Parkinsona Ostoja, autorki książek  "Randka z Parkinsonem" i "Album babci Janiny".

 

Foto Jan Ciepliński